Tất cả câu hỏi Hướng dẫn trong quá trình đăng ký vay
Tôi có chọn kênh giải ngân bưu điện muốn đổi sang chuyển khoản ngân hàng có được hay không?

Trong trường hợp bạn đã chọn kênh giải ngân bưu điện thì không thể đổi sang kênh giải ngân khác nếu đã hoàn tât ký hợp đồng điện tử. Trong trường hợp bạn chưa thực hiện ký hợp đồng điện tử thì bạn có thể quay lại bước trước đó để chọn lại kênh giải ngân khác.