Tất cả câu hỏi Hướng dẫn trong quá trình đăng ký vay
Tôi muốn nhận hợp đồng vay điện tử có chữ ký số có xác nhận thực (CA)

Quý khách có thể tải hợp đồng vay bằng 2 cách sau:

Cách 1: Tải trực tiếp từ trên ứng dụng (trong phần hồ sơ vay)

Cách 2: Sau khi khoản vay của quý khách được duyệt thành công, hệ thống đã gởi email về cho quý khách hợp đồng vay, Quý khách có thể tải hợp đồng từ email này.