Tất cả câu hỏi Hướng dẫn trong quá trình đăng ký vay
Có thẩm định tại nhà không?

Quy trình thẩm định trên ứng dụng $nap là quy trình tự động, không có thẩm định tại nhà. Các thao tác hoàn toàn trên ứng dụng nên tiết kiệm được thời gian và công sức.