Tất cả câu hỏi Hướng dẫn trong quá trình đăng ký vay
Sau khi nhận màn hình thông báo hồ sơ đã duyệt thì cần phải làm gì?

Sau khi nhận màn hình thông báo hồ sơ đã được duyệt bạn vui lòng tiếp tục các bước chọn kênh giải ngân, và ký hợp đồng điện tử để hoàn tất hồ sơ.