Tất cả câu hỏi Hướng dẫn trong quá trình đăng ký vay
$NAP áp dụng cho khách hàng như thế nào?

Điều kiện vay dành cho Khách hàng qua ứng dụng $NAP như sau:

  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Độ tuổi: từ 20 tuổi đến 60 tuổi
  • Thu nhập từ 3 triệu đồng/ tháng
  • Hạn mức: từ 5.000.000VNĐ đến 50.000.000VNĐ
  • Thời hạn vay: từ 06 tháng đến 36 tháng
  • Lãi suất: 2.92%/ tháng (*)

(*): áp dụng tùy theo hạn mức và thời hạn vay